گارمین

محصولات › GPS ورزشی › مالتی اسپرت 

مالتی اسپرت

GPS های ورزشی عموما برای ورزشهای بیرونی مانند دوچرخه سواری، شنا و دومیدانی استفاده می شود. و مزیت آنها در این است که علاوه بر کاربردهای مکان یابی امکان اطلاعات ورزشی و حرکتی مانند ضربان قلب، میزان کالری مصرفی، شمارنده دوره پا و... را هم در خود دستگاهها ذخیره میکند

GPS ورزشی › مالتی اسپرت

کد محصول: 010-01685-17

کد محصول: 010-01685-15

قیمت: 36,000,000 ریال

کد محصول: 010-01688-10

قیمت: 29,800,000 ریال

کد محصول: 010-01688-01

قیمت: 26,000,000 ریال

کد محصول: 010-01733-01

قیمت: 32,000,000 ریال

کد محصول: 010-01733-03

قیمت: 38,000,000 ریال

کد محصول: 010-01688-21

قیمت: 36,000,000 ریال

کد محصول: 010-01688-00

کد محصول: 010-01688-02

قیمت: 26,000,000 ریال

کد محصول: 010-01685-02

کد محصول: 010-01957-00

قیمت: 40,000,000 ریال

کد محصول: 010-01957-02

قیمت: 44,100,000 ریال

کد محصول: 010-01957-01

قیمت: 54,700,000 ریال

کد محصول: 010-01338-20

قیمت: 24,800,000 ریال

کد محصول: 010-01040-71

کد محصول: 010-01338-71

قیمت: 21,500,000 ریال
620 هزار تومان تخفیف
epix

کد محصول: 010-01247-00

قیمت قبلی:24,200,000 ریال
قیمت: 18,000,000 ریال

کد محصول: 010-01338-00

کد محصول: 010-01338-00

کد محصول: 010-01338-20

کد محصول: 010-01338-00

کد محصول: 010-01040-60

بازگشت به GPS ورزشی