گارمین

محصولات › GPS خودرویی › جی پی اس خودرویی 

جی پی اس خودرویی

  دستگاههای هستند که  عمدتا عملکرد تاچ اسکرین دارند و بعنوان دستگاههای کمک ناوبری می باشد که با دریافت سیگنال GPS  افراد را به صورت فرمانهای صوتی و تصویری  تا مقاصد مورد نظر هدایت می کند . اندازه صفحه نمایش آنها به گونه ای است که به راحتی می تواند مسیر را  به راننده نمایش دهد و آنرا به مقصد هدایت نمایید.

امروز امکانات دیگری از جمله مولتی مدیا نیز به این دستگاهها برای کارای بیشتر اضافه شده است

GPS خودرویی › جی پی اس خودرویی

کد محصول: 010-01533-06

قیمت: 7,350,000 ریال

کد محصول: 010-01538-01

کد محصول: 010-01956-2C

قیمت: 4,100,000 ریال

کد محصول: 010-01531-00

قیمت: 5,600,000 ریال

کد محصول: 010-01532-1W

قیمت: 9,030,000 ریال

کد محصول: 010-01541-01

کد محصول: 010-01539-01

قیمت: 8,300,000 ریال

کد محصول: 010-01540-01

قیمت: 10,500,000 ریال

کد محصول: 010-01538-01

قیمت: 12,920,000 ریال

کد محصول: 010-01378-01

بازگشت به GPS خودرویی