• محصول
فروشگاه جی پی اس کالا

محصولات › نقشه و نرم افزار › نرم افزار 

نرم افزار


مقایسه
Garmin Connect Mobile

 •   موقعیت خود را بر روی نقشه ببینید و مقایسه کنید
 •   اطلاعات حرکتی را بصورت آنالیز شده دریافت نمایید
 •   مشاهده تمرین بصورت روزانه هفتگی یا ماهیانه 
 •    قابلیت ردیابی بصورت آنلاین از طرف مربی یا دوستان  
مقایسه
VIRB Edit

 •  اضافه کردن اطلاعات GPS و سنسورها بر روی تصویر
 •   ویرایش آسان فیلمها
 •  انتشار فیلمها بر روی شبکه های اجتماعی
مقایسه
نرم افزار BaseCamp

 • برنامه ریزی جهت سفر
 • نقشه برداری
 • عکس های مختصات دار
 • انتقال تصاویر ماهواره ای
مقایسه
نرم افزار Map Source

 • قابلیت انتقال داده ها بر روی کامپیوتر و بلعکس
 •  تحلیل اطلاعات برداشت شده بر روی نقشه
 • تولید و تغییر اطلاعات مکانی با فرمتهای مختلف
مقایسه
نرم افزار POI Loader

 • ثبت نقاط دلخواه بصورت POI
 • اضافه کردن هشدار فاصله به نقاط
 • امکان تولید تور مجازی برای نقاط
مقایسه این محصول با موارد انتخاب شده پیشین امکان پذیر نیست.