• محصول
فروشگاه جی پی اس کالا

اخبار 

۱۳۹۶/۰۹/۲۱

کلاس های آموزش جی پی اس گارمین و نرم افزار base camp

کلاس های آموزشی در 2 بخش کار با جی پی اس دستی گارمین و نرم افزار base camp 
هزینه برای شرکت در 2 بخش 150،000 تومان و در یک بخش 75،000 تومان می باشد.