• محصول
فروشگاه جی پی اس کالا

اخبار 

۱۳۹۹/۰۳/۲۴

قابلیت Jumpmaster ساعت های گارمین

maxresdefault22.jpg ویژگی jumpmaster برای محاسبه نقطه رهایی از ارتفاعات (HARP) از دستورالعمل های نظامی پیروی می کند. دستگاه هنگام پرش به طور خودکار تشخیص می دهد تا با استفاده از فشارسنج و قطب نما الکترونیکی ، حرکت را به سمت نقطه مورد نظر (DIP) شروع کند