• محصول
فروشگاه جی پی اس کالا

اخبار 

۱۳۹۹/۰۳/۲۸

سنسور اکسیژن خون pulse ox ساعت های گارمین

garmin-forerunner-245-music-review-spo2-pulse-ox-840x473.jpg
سنسور اکسیژن خون یکی دیگر از ویژگی های ساعت های گارمین می باشد که به بخش بزرگی از این خانواده اضافه شده است از جمله Fenix  سری 6 و Fenix 5x همچنین vivoactive 4 و forerunner 245/645/945 همگی از سنسور spo2 استفاده می کنند که میزان اکسیژن خون را اندازه گیری می کند
اکسیژن شریانی عادی تقریبا 75 تا 100 میلی متر جیوه است و مقادیر کمتر از 60 میلی متر اکسیژن اضافی را نشان می دهد و در حالت عادی این میزان باید بین 95 تا 100 درصد می باشد مقادیر کمتر از 90 درصد نیز نشان دهنده کاهش اکسیژن خون می باشد