• محصول
جی پی اس کالا

اخبار 

۱۳۹۳/۰۴/۲۲

ساعت های ورزشی Indoor گارمین

6a8970ea8c1a0f2c881c6afadee81ac7.jpg گارمین  برای ورزش هایی مثل ایروبیک و بدنسازی یا شنا در استخر های سرپوشیده ساعت های Vivofitو Swimرا طراحی کرده که جی پی اس ندارند ولی میزان کالری مصرفی , قدم شمار و ضربان قلب را به ما میدهد یا در مدل  شنا تعداد حرکت دست و محاسبه طول و سرعت شنا و کالری مصرفی را نشان میدهد.