دریافت Garmin

دانلود برنامه  Garmin Connect

برنامه Garmin Connect تنها اپلیکیشن آنلاین است که به طور خاص برای دستگاه های Garmin ایجاد شده است.
اگر شما قبلا آن را نداشته باشید، شاید زمان آن شده باشد تا خودتان را به یک کاربر جدید تبدیل کنید.
 

ساخته شده برای یکدیگر

ساخته شده برای یکدیگر

اپلیکیشن Garmin Connect به صورت یکپارچه با دستگاه Garmin شما کار می کند. آیا شما با آپلود فعالیت های خود و یا دانلود یک برنامه آموزشی، راه مناسب تری پیدا خواهید کرد.
​​