کلاس های آموزش جی پی اس گارمین و نرم افزار base camp

۲۱ آذر ۱۳۹۶
کلاس های آموزشی در 2 بخش کار با جی پی اس دستی گارمین و نرم افزار base camp 
هزینه برای شرکت در 2 بخش 150،000 تومان و در یک بخش 75،000 تومان می باشد.