معرفی محصول جدید

۱۲ بهمن ۱۳۹۶
محصول جدید گارمین Amazon Alexa:
این محصول جدید گارمین به نام Alexa به شیشه جلوی ماشین نصب می شود، قابلیت اتصال به سیستم صوتی ماشین را دارد و شما می توانید تنها با حرف زدن دستگاه را کنترل کنید. این محصول  گارمین مثل یک کمک راننده هنگام تصادف یا زمانی که از خط خارج می شوید به شما هشدار می دهد. همچنین شما می توانید از Alexa بخواهید تا آهنگ مورد علاقه یتان را از Amazon music،Pandora و غیره برای شما پخش کند.شما می توانید از Alexa بخواهید شما را به سمت آدرس مورد نظرتان راهنمایی کند و همچین می تواند وضعیت ترافیک را در مسیر برای شما مشخص کند. شما می توانید در حال رانندگی و تنها با صحبت کردن با این محصول گارمین لیست خرید خود و یا لیست کارهایی که باید انجام دهید را تنظیم کنید. میتوانید یکسری از کار ها را در روز های خاص مشخص کنید و از Alexa  بخواهید تا کارهای هر روز را به شما یادآوری کند. Alexa به لوازم خانگی smart متصل می شود و این قابلیت را دارد که شما فقط از طریق حرف زدن با دستگاه و در حال رانندگی آن لوازم را کنترل کنید.