ساعت گارمین مدل vivosmat HR

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
دارای صفحه نمایش همیشه روشن و خوانا در نور خورشید
نمایش کالری، ضربان قلب، مسافت طی شده و ...
قابلیت اتصال به تلفن همراه و نمایش زنگ، پیام و ...
قابلیت کنترل موسیقی تلفن همراه از طریق ساعت