مربی گارمین چیست؟

۰۵ تیر ۱۳۹۸
Garmin coach یک ویژگی در اپلیکیشن Garmin connect است که برای شما برنامه ی تمرینی شخصی میفرستد. ابتدا شما مربی و هدف خود را انتخاب می کنید سپس گارمین شما را در هر مرحله راهنمایی می کند و برای شما تمریناتی  شخصی سازی شده متناسب با شما، ارسال می کند. این تمرینات به ساعت گارمین شما ارسال می شوند و متناسب با عمل کرد شما سخت تر یا آسان تر می شوند. این تمرین ها بیشتر برای افراد تازه وارد و متوسط مناسب است.

ساعت هایی که این ویژگی را پشتیبانی می کنند:
Fenix 5 series, Fenix 5 plus series, fenix chronous, forerunner 45/45s, forerunner 245/245 music, forerunner 645/645 music, forerunner 935, forerunner 945, MARQ series, vivoactive 3, vivoactive 3 music,