ویژگی PacePro چیست؟

۲۹ بهمن ۱۳۹۸
ویژگی PacePro در ساعت های جدید گارمین چیست و چگونه می توانیم از آن استفاده کنیم؟
مرحله اول: مسیری که برای دو مد نظرتون هست رو روی گارمین کانکت دانلود می کنید.
مرحله دوم: زمان و سرعتی که برای طی مسیر مد نظرتون هست رو انتخاب کنید.
مرحله سوم: به راهنمایی های ساعتتون گوش بدید. :)
در هنگام دو استاندارد، یکنواخت نگه داشتن سرعت، و در دو کوهستان، استراتژی برنامه ریزی برای سرعت بسیار مهم است که ویژگی PacePro این کار را برای شما انجام میدهد.