لذت ماهیگیری و قایقرانی با ساعت quatix® 6 گارمین

۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
لذت ماهیگیری و قایقرانی با ساعت quatix® 6 گارمین:
میتوان قایق خود را کنترل کنید برای این کار از الگوی فرمان و ردیابی GPS که به صررت خودکار انجام می شود دسترسی داشته باشید
تنها با یک بار شارژ کردن تا دو هفته از آن استفاده کنید
در زمین و دریا این ارتباط باقی خواهد ماند
اجرای برنامه های از پیش بارگذاری شده برای مثال : قایقرانی ، ماهیگیری و...
داده های سفارشی از جمله عمق آب ، باد ، RPM  موتور را مشاهده کنید