آنچه درمورد Alexa Amazon گارمین میخواهید بدانید:

۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۹

با استفاده ازبرنامه Garmin Drive  می توان برنامه های روزانه تان را تنظیم کند و همچنین تقویم ، وضعیت ترافیک ، آب و هوا و چندین ویژگی دیگر را برنامه ریزی می کند.
با استفاده از کابل AUX  و  Bluetooth به استریو ماشین متصل می شود
از گارمین الکسا بخواهید نزدیکترین پمپ بنزین را پیدا کند
الکسا تنها دستگاهی است که با استفاده از سیستم Garmin speak  و Garmin Gps می توان مکان مورد نظر را به راحتی پیدا کرد و وضعیت ترافیک و تاخیرهای احتمالی را پیشبینی کرد
برای استفاده از اطلاعات ناوبری نیازی به پرداخت هزینه نیست و اطلاعات نقشه ها به صورت خودکار به روز رسانی می شود