نحوه شارژ ساعت های گارمین

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
 
داخل جعبه ساعت های گارمین یک کابل شارژ وجود دارد که از طریق آن می توان ساعت خود را شارژ کنید
باید به این نکته دقت داشته باشید که ساعت با استفاده از اتصال به پاور بانک یا لب تاب یا کامپیوتر و آدابتور شارژ شود
به دلیل اینکه  برق شهری دارای نوسانات زیادی می باشد و این امر باعث کوتاهی عمر باتری ساعت می شود