گیرنده دریایی SiriusXM گارمین:

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹

دسترسی مستمر به خدمات دریایی ، آب و هوا و اطلاعات مورد نیاز شما را فراهم می کند.
اتصال به شبکه NMEA 2000  از طریق شبکه ماهواره ای و دسترسی به بیش از 20 نوع آب و هوا و بیش از 140 کانال موسیقی ، ورزشی ، اخبار ، مکالمه ، رعد و برق و دمای آب و شرایط جریان باد و امواج را پیش بینی می کند.