ویژگی round-trip course در ساعت های گارمین

۱۰ خرداد ۱۳۹۹
یکی از ویژگی های جالب ساعت گارمین مدل Fenix 5x plus ویژگی round-trip course است. اگر در محیط نا آشنایی قصد دوچرخه سواری یا دو را دارید می توانید از ساعت بخواهید که مسیری را به مسافت مشخص (مثلا 5K) برای شما مشخص کند که شما با طی آن مسیر به نقطه شروع خود برگردید. ساعت معمولا برای شما 3 مسیر مشخص می کند که شما می توانید از بین آن ها یکی را انتخاب کنید و از آن مسیر ورزش خود را انجام دهید.
نحوه استفاده از Round-Trip Course:
1. ابتدا ورزش دو یا دوچرخه را انتخاب کنید.
2. دکمه منو را چند ثانیه نگه دارید.
3. Navigation --> Round-Trip Course
4. مسافت مورد نظر را انتخاب کنید.
5. از بین مسیر های مشخص شده یکی را انتخاب کرده و گزینه GO را انتخاب کنید.
6.از مسیر لذت ببرید