MarQ Golfer جدیدترین ساعت گارمین :

۲۶ خرداد ۱۳۹۹
 
ساعت هوشمند برای گلف بازان ، دارای بیش از 41000 زمین گلف از پیش بارگزاری شده و پیشرفته ترین داده های ردیابی ، دارای فضای مجازی که به شما می گوید کدام هدف را بزنید که شمال 18 علامت برای هدف گذاری می باشد و همچنین دارای بند نایلونی با بافت ژاکارد که متناسب با دور مچ می باشد
با ساعت گارمین برای برنده شدن آماده باشید