سنسور اکسیژن خون pulse ox ساعت های گارمین

۲۸ خرداد ۱۳۹۹

سنسور اکسیژن خون یکی دیگر از ویژگی های ساعت های گارمین می باشد که به بخش بزرگی از این خانواده اضافه شده است از جمله Fenix  سری 6 و Fenix 5x همچنین vivoactive 4 و forerunner 245/645/945 همگی از سنسور spo2 استفاده می کنند که میزان اکسیژن خون را اندازه گیری می کند
اکسیژن شریانی عادی تقریبا 75 تا 100 میلی متر جیوه است و مقادیر کمتر از 60 میلی متر اکسیژن اضافی را نشان می دهد و در حالت عادی این میزان باید بین 95 تا 100 درصد می باشد مقادیر کمتر از 90 درصد نیز نشان دهنده کاهش اکسیژن خون می باشد