طریقه ذخیره موزیک روی ساعت های گارمین

۰۱ تیر ۱۳۹۹
برای این کار کافی است ساعت خود را به کامپیوتر وصل کنید و ساعت به صورت یک Device قابل مشاهده خواهد بود و همانطور که میبینید دارای چند فولدر از جمله موزیک می باشد
شما قادر خواهید بود که موزیک را داخل فولدر موزیک copy+paste کنید و موزیک مورد نظر شما روی ساعت ذخیره خواهد شد
همچنین می توانید با استفاده از برنامه garmin exspress میتوانید ساعت را به برنامه متصل کنید و داخل فولدر موزیک ، موزیک مورد نظر را ذخیره کنید