قابلیت track back کردن در ساعت گارمین

۰۶ تیر ۱۳۹۹

 

یکی از ویژگی های مهم و و کاریردی گارمین قابلیت tracback می باشد. این امر یکی از مهمترین وجذاب ترین ویژگی ها برای افرادی می باشد که در مسیرهای سخت و سعب العبور این توان را به آنها می دهد که مسیر رفتی که پیموده بودند را روی نقشه برگردند.

برای مثال شما یکی از پروفایل های ورزشی مثلا کوهنوردی را start  و شروع به کوهنوردی می کنید سپس بعد از اینکه به مقصد رسیدید و خواستید برگردید رو همان مسیر باید دکمه stop را زده و روی back to start کلیک کرده و سپس tracback می کنیم.