پروتکل بهداشتی فروشگاه گارمین

۱۰ تیر ۱۳۹۹
برای حفظ سلامت شما مشتریان عزیز از شما عزیزان خواهشمندیم که در بدو ورود به فروشگاه دستان خود را ضدعفونی کنید 
و حتما ماسک به همراه داشته باشید با آرزوی سلامتی برای همه مردم جهان و همچنین ریشه کن شدن این ویروس 
پیشاپیش از همکاری همه شما عزیزان سپاسگذاریم