نظارت بر میزان استرس در ساعت های گارمین

۱۱ تیر ۱۳۹۹
سطح بالای استرس به طور مداوم با گذشت زمان و بدون بهبود کافی می تواند منجر به مسائل فیزیولوژیکی و روانی منجر شود.
ساعت های هوشمند گارمین مانند  fenix  و instinct استرس را ردیابی می کنند و به طور میانگین 3 دقیقه یک بار گزارش می دهند. در دو حالت انجام فعالیت یا خارج ازآن می توانید میزان  استرس را ردیابی کنید
1 در هنگام رقابت اگر افراد متوجه افزایش استرس خود شوند می توانند از طریق تکنیک های مدیریت استرس یک معاینه ذهنی انجام دهند و این کار می تواند به راحتی با گرفتن چند نفس عمیق انجام شود
2 استفاده از داده های مانیتورینگ در برنامه garmin connect در خارج از بازی می تواند یک رویکرد جامع برای مدیریت استرس خود ایجاد کنید مثلا انجام پیاده روی یک خود یک مکانیسم مفید برای مقابله با استرس می باشد.