نرم افزار های قابل استفاده برای ساعت های گارمین

۱۶ تیر ۱۳۹۹
از جمله نرم افزار های قابل استفاده برای ساعت های گارمین نرم افزار Relive می باشد که توسط آن می توانید خط سیر یا مسیری که در آن فعالیت ورزشی مانند کوهنوردی ، دومیدانی ، دوچرخه سواری و ... انجام داده اید را مشاهده و به صورت یک فیلم مشاهده کنید و با دیگران به اشتراک بگذارید.