کنترل دوربین های ورزشی گارمین توسط ساعت های گارمین :

۲۵ تیر ۱۳۹۹
اگر دوربین ورزشی شما با ساعت گارمین pair شود میتوانید هنگام انجام فعالیت ورزشی به صورت همزمان فیلمبرداری هم انجام دهید
برای این منظور میتوانید در قسمت Sensors & accessories  ساعت وارد شده گزینه virb را انتخاب کرده حال در منو دوربین گزینه Bluetooth را فعال کرده سپس ساعت و دوربین با هم pair میشوند و اگر فعالیت ورزشی را روی ساعت start کنید ، دوربین شروع به فیلمبرداری خواهد کرد.