قابلیت Navigate در ساعت های گارمین

۰۱ مرداد ۱۳۹۹
برای اینکه بتوانید از فعالیت ورزشی ذخیره شده خود مجددا استفاده نمایید باید وارد قسمت Navigate  شده سپس Activities آن فعالیت مورد نظر خود را انتخاب کرده و گزینه Go را انتخاب کنید
نکته : برای استفاده از این قابلیت باید حتما در همان لوکیشن که فعالیت قبلی Save شده است حضور داشته باشید