نحوه کالیبره کردن قطب نما در ساعت های گارمین

۱۳ مرداد ۱۳۹۹
با استفاده از کلید سمت پایین وارد widget های ساعت شده و قطب نما compass را انتخاب کرده سپس دکمه وسط سمت چپ را چند ثلنیه نگهدارید تا وارد منو تنظیمات شوید سپس گزینه calibtate را انتخاب می کنید سپس از شما می خواهد که در جهت علامت بی نهایت ساعت را تکان دهید و سپس قطب نما کالیبره خواهد شد
وارد widget های ساعت شده و قطب نما را انتخاب کرده سپس دکمه وسط سمت چپ را چند ثلنیه نگهدارید تا وارد منو تنظیمات شوید سپس گزینه calibtate را انتخاب می کنید سپس از شما می خواهد که در جهت علامت بی نهایت ساعت را تکان دهید و سپس قطب نما کالیبره خواهد شد