شروع تمرین در ساعت های گارمین

۱۷ شهریور ۱۳۹۹
پیش از شروع تمرین بایستی یک برنامه بدنسازی را از حساب کاربری garmin connect دانلود کنید
1 در صفحه نمایش ساعت ، گزینه start را انتخاب کنید
2 یکی از فعالیت ها را مشخص کنید
3 گزینه menu را نگه دارید
4 گزینه training و سپس my workouts را انتخاب کنید
5 یکی از تمارین را انتخاب کنید
6 گزینه do workout را انتخاب کنید
7 گزینه start را انتخاب کنید تا تایمر شروع به کار کند
پس از شروع تمرین ، دستگاه هر مرحله از تمرین را نمایش می دهد که شامل هدف (نمایش در صورت تمایل) و اطلاعات تمرین فعلی است