به دست آوردن تخمین Vo2 max برای دویدن در ساعت های گارمین

۲۲ شهریور ۱۳۹۹
برای فعال کردن این قابلیت نیاز به استفاده از سنسور نبض مچ دست و یا یک سنسور ضربان قلب سازگار با دستگاه دارید. در صورتی که از سنسور سنجش ضربان قلب از روی سینه استفاده میکنید ، بایستی آن را به تن که خریداری کرده اید در بستهی خود این تجهیزات را fenix 5X کرده و به دستگاه متصل کنید. اگر ساعت داشته باشد از پیش با دستگاه مرتبط شده اند. برای بدست آوردن داده های دقیقتر تنظیمات شخصی مربوط به راهاندازی دستگاه را کامل کنید و بیشینه ی ضربان قلب خود را نیز مشخص کنید. تخمینهای دستگاه ممکن است در ابتدا دقیق نباشند. با کمی دویدن و حرکت دستگاه به مرور با چگونگی عملکردتان آشنا میشود.
1. حداقل به مدت 10 دقیقه در محیط بیرون بدوید را بزنید.
 2. پس از دویدن گزینه ی save را بزنید
3. با انتخاب گزینه های up و down می توانید ویجت مربوط به عملکرد خود را ببینید
4. با انتخاب start می توانید میان مقیاس های مختلف اندازه گیری شده جا به جا شوید