معرفی محصول جدید گارمین Forerunner 745

۳۰ شهریور ۱۳۹۹
جدیدترین محصول گارمین به نام Forerunner 745 به زودی در شرکت اطلس ره نگار آریا