معرفی ساعت جدید گارمین D2 Air

۲۰ مهر ۱۳۹۹
گارمین به تازگی از محصول جدید خود با قابلیت خلبانی رونمایی کرده است ، ساعت D2 Air از لحاظ ساختاری مشابه با سری Venu می باشد و اینکه یک سری دیتا بیس فرودگاه ها به آن اضافه شده است