ضربان قلب ریکاوری در ساعت های گارمین

۰۴ آذر ۱۳۹۹
در صورتی که از سنسور ضربان قلب مچ دست و یا سنسور روی سینه استفاده کنید، میتوانید پس از انجام هر فعالیت مقدار ضربان قلب ریکاوری خود را مشاهده کنید. ضربان قلب ریکاوری به تفاوت میان ضربان قلب حین تمرین و ضربان قلب دو دقیقه پس از اتمام تمرین گفته میشود. برای مثال پس از یک کورس معمول تمرینی تایمر را متوقف میکنید و میبینید که ضربان شما 141 بار در دقیقه است. پس از دو دقیقه استراحت و سرد کردن ضربان قلبتان به 91 میرسد. ضربان قلب ریکاوری شما 50 bpm  است (90-140) برخی از مطالعات  ضربان قلب ریکاوری را با سلامت قلبتان مرتبط میدانند. هر چه این مقدار بیشتر باشد، نشاندهنده قلب سالم تری است.
نکته: برای دریافت بهترین نتیجه بایستی به مدت دو دقیقه هیچ فعالیتی نداشته باشید تا دستگاه بتواند میزان ضربان قلب ریکاوری را محاسبه کند. پس از مشاهدهی این مقدار میتواند فعالیت خود را ذخیره و یا آن را حذف کنید.