علامت گذاری دورها بر حسب مسافت در ساعت های گارمین

۱۶ فروردین ۱۴۰۰
علامت گذاری دورها بر حسب مسافت
با استفاده از Auto Lap میتواند یک دور ورزشی را در یک مسافت معین علامتگذاری کنید. این قابلیت کمک
میکند تا عملکردتان را در بخشهای متنوع تمرینی با یکدیگر مقایسه کنید (مثلا هر 5 کیلومتر)
.1 دکمه MENU را نگه دارید
.2 گزینه ی Settings و سپس Activities & Apps را انتخاب کنید
.3 فعالیت مورد نظر را انتخاب کنید
توجه: این گزینه برای تمامی فعالیتها فعال نیست
.4 تنظیمات فعالیت را انتخاب کنید
.5 گزینه ی Auto Lap را انتخاب کنید
.6 یکی از گزینهها را انتخاب کنید
 با انتخاب Auto Lap این قابلیت فعال یا غیر فعال میشود.
 با انتخاب Auto Distance فاصلهی میان دورها را تنظیم می کنید
با کامل کردن هر دور، پیامی حاوی زمان دور طی شده نمایش داده می شود. در صورتی که قابلیت زنگ را نیز فعال کرده باشید، دستگاه شروع به بوق زدن یا لرزش می کند.
در صورت نیاز می توانید صفحات حاوی اطلاعات را به گونه ای ویرایش کرده که دستگاه اطلاعات بیشتری از
دورها به شما نشان دهد.گارمین ، نمایندگی گارمین ، فروشگاه گارمین ، محصولات گارمین ، جی پی اس دستی گارمین ، جی پی اس دستی های گارمین ، ساعت ورزشی گارمین ، ساعت هوشمند گارمین