نحوه به روز رسانی نرم افزار ساعت های گارمین

۱۹ فروردین ۱۴۰۰
پیش از آنکه بتوانید نرم افزار دستگاه را بروز رسانی کنید بایستی یک حساب کاربری گارمین داشته باشید و همچنین برنامه Garmin Express را دانلود و نصب نمایید.این امر با روشن بودن فیلترشکن میسر می باشد.
.1 دستگاه خود را با استفاده از کابل USB به کامپیوتر متصل نمایید. در صورتی که نرم افزار جدید در دسترس قرار گرفته باشد Garmin Express آن را به دستگاه شما ارسال می کند.
.2 اتصال دستگاه را از کامپیوتر قطع نمائید. در این حالت دستگاه هشدار میدهد که میتوانید نرم افزار را بروزرسانی کنید.
.3 یک گزینه را انتخاب نمائید
  • استفاده از سرویس Garmin Connect بر روی کامپیوتر
در صورتی که دستگاه Fenix را با تلفن همراه خود مرتبط نکرده باشید می توانید با استفاده از کامپیوتر کلیه اطلاعات فعالیت های خود را به حساب کاربری Garmin Connect ارسال کنید.
.1 دستگاه را با استفاده از کابل USB به کامپیوتر متصل نمائید
.2 به آدرس www.garminconnect.com/start بروید
.3 دستورات نمایش داده شده بر روی صفحه را دنبال کنید


گارمین،نمایندگی گارمین،فروشگاه گارمین،محصولات گارمین،فروش محصولات گارمین