تنظیمات نقشه در ساعت های گارمین

۲۲ فروردین ۱۴۰۰
میتوانید نحوه ی نمایش نقشه در برنامه map و جداول داده را تغییر دهید. دکمهی MENU را نگه داشته و Settings و سپس Map را انتخاب کنید.
جهت یابی: تعیین جهت گیری نقشه. گزینه ی North Up شمال نقشه را در بالای صفحه ی نمایش قرار میدهد.
گزینه ی Track Up جهت فعلی سفر را در بالای نقشه قرار میدهد
User Locations : نمایش و مخفی کردن مکانهای ذخیره شده روی نقشه
Auto Zoom : انتخاب خودکار میزان بزرگنمایی برای بهترین حالت استفاده از نقشه. در صورتی که این گزینه غیرفعال باشد، بایستی به صورت دستی روی نقشه بزرگنمایی یا کوچک نمایی کنید
Lock on Road : قفل کردن شکلک موقعیت که نشاندهندهی نزدیکترین موقعیت شما به رودخانه است.
Track Log : نمایش یا مخفی کردن گزارش مسیر، که با خط قرمز روی نقشه نشان داده میشود
Track Color : تغییر رنگ Track log
Detail : تعیین میزان جزئیات قابل نمایش بر روی نقشه. قرار دادن جزئیات زیادتر بر روی نقشه ممکن است موجب کندتر شدن حرکت نقشه شود

,گارمین,گارمین واچ,گارمین ایران,نمایندگی گارمین,محصولات گارمین,فروش محصولات گارمین,فروشگاه گارمین,فروش محصولات گارمین,