رقابت با فعالیتهای قبلی در ساعت های گارمین

۲۵ فروردین ۱۴۰۰
می توان با فعالیت ورزشی که قبلا انجام داده اید و یا دانلود کرده اید رقابتی مقایسه ای انجام دهید. این ویژگی با قابلیت هم تمرینی مجازی همراه می شود تا بتوان در جریان قوت و ضعف های خود در طول تمرین قرار گرفت.
توجه: این ویژگی برای تمامی ورزش ها فعال نمی باشد
.1 در صفحه ی نمایش ساعت، گزینه
ی start را انتخاب کنید
.2 یکی از فعالیتها را مشخص کنید
.3 گزینهی MENU را نگه دارید
.4 گزینه ی Training و سپس Race Activity را انتخاب کنید
.5 یک گزینه را انتخاب کنید:
  •  با انتخاب گزینه From History می توانید فعالیتی را که از پیش بر روی دستگاه ذخیره کرده اید انتخاب کنید.
  •  با انتخاب گزینه Downloaded می توانید فعالیتی را که از حساب کاربری Garmin Connectدانلود کرده اید انتخاب کنید
.6 یک ورزش را انتخاب کنید.
در اینجا صفحه هم تمرینی مجازی نیز ظاهر می گردد که زمان تخمینی پایان فعالیت را نیز نشان می دهد.
.7 گزینه start را انتخاب کنید تا تایمر شروع به کار کند
.8 پس از اتمام فعالیت start را فشرده و سپس Save را انتخاب کنید

گارمین، ساعت گارمین، ساعت های گارمین، ساعت هوشمند گارمین، ساعت ورزشی گارمین، ساعت های ورزشی گارمین، قیمت ساعت گارمین، بهترین قیمت گارمین، مشخصات ساعت گارمین، نماینده فروش گارمین، نمایندگی ساعتهای گارمین، شرکت گارمین، شرکت اطلس ره نگار آریا، خرید ساعت گارمین، فروش محصولات گارمین، بهترین فروش ساعت گارمین، ساعت فنیکس گارمین، فروشگاه گارمین، فروشگاه اینترنتی گارمین، تعمیرات گارمین، محصولات گارمین، Garmin، ساعت Garmin، ساعت های Garmin، ساعت هوشمند Garmin، ساعت ورزشی Garmin، ساعتهای ورزشی Garmin، قیمت ساعت Garmin، بهترین قیمت Garmin، مشخصات ساعت Garmin، شرکت Garmin، فروش محصولات Garmin، بهترین فروش ساعت Garmin، ساعت Garmin Fenix، فروشگاه Garmin، فروشگاه اینترنتی Garmin، تعمیرات Garmin، محصولات Garmin، Garmin watch، Garmin sport، Garmin Sport Watch، Garmin Iran، Garmin Iran Gandi، خرید ساعت Garmin، نماینده فروش Garmin، نمایندگی ساعتهای Garmin،Garmin Handhealds ، Best Price Garmin، Garmin Sports Garmin Instinct، Garmin Health، ورزشهای ساعت گارمین، گارمین فنیکس 6 ایکس، Garmin Fenix 6x Sapphire، Garmin Leather Band، Garmin Black Band، Garmin Fenix 6x،Garmin Fenix 6 Series ، Garmin Fenix 6x Pro، گارمین فنیکس 6 ایکس پرو، جی پی اس دستی، جی پی اس دستی گارمین، gps دستی، gps دستی گارمین، جی پی اس دستی Garmin، gps دستی Garmin