ایجاد یک ناحیه برای سفر گردشی در ساعت های گارمین

۳۰ فروردین ۱۴۰۰
بسته به مسافت و جهت مسیریابی دستگاه شما می تواند یک ناحیه برای سفر گردشی ایجاد کند.
.1 از روی صفحه ی نمایش ساعت گزینه ی start را انتخاب نمائید
.2 گزینه های Run یا Bike را انتخاب نمائید.
.3 گزینه ی MENU را نگه دارید.
.4 مسیر Navigation > Round-Trip Course را انتخاب کنید
.5 مسافت کل ناحیه را انتخاب کنید.
.6 جهت مسیریابی را انتخاب کنید. در این حالت دستگاه حدود 3 ناحیه را مشخص میکند. با انتخاب
DOWN میتوانید ناحیه ها را مشاهده کنید
.7 با زدن start یکی از ناحیه ها را انتخاب کنید
.8 یکی از گزینه ها را انتخاب کنید
 برای شروع مسیریابی گزینه ی Go را انتخاب کنید
 برای دیدن ناحیه بر روی نقشه و بزرگنمایی آن گزینه ی Map را انتخاب نمائید
 برای دیدن لیستی از چرخشها و تغییر مسیرها گزینه ی Turn By Turn را انتخاب کنید
 برای دیدن تغییر ارتفاع های ناحیه گزینه ی Elevation Plot را انتخاب کنید

 
  • گارمین، ساعت گارمین، ساعت های گارمین، ساعت هوشمند گارمین، ساعت ورزشی گارمین، ساعت های ورزشی گارمین، قیمت ساعت گارمین، بهترین قیمت گارمین، مشخصات ساعت گارمین، نماینده فروش گارمین، نمایندگی ساعتهای گارمین، شرکت گارمین، شرکت اطلس ره نگار آریا، خرید ساعت گارمین، فروش محصولات گارمین، بهترین فروش ساعت گارمین، ساعت فنیکس گارمین، فروشگاه گارمین، فروشگاه اینترنتی گارمین، تعمیرات گارمین، محصولات گارمین، Garmin، ساعت Garmin، ساعت های Garmin، ساعت هوشمند Garmin، ساعت ورزشی Garmin، ساعتهای ورزشی Garmin، قیمت ساعت Garmin، بهترین قیمت Garmin، مشخصات ساعت Garmin، شرکت Garmin، فروش محصولات Garmin، بهترین فروش ساعت Garmin، ساعت Garmin Fenix، فروشگاه Garmin، فروشگاه اینترنتی Garmin، تعمیرات Garmin، محصولات Garmin، Garmin watch، Garmin sport، Garmin Sport Watch، Garmin Iran، Garmin Iran Gandi، خرید ساعت Garmin، نماینده فروش Garmin، نمایندگی ساعتهای Garmin،Garmin Handhealds ، Best Price Garmin، Garmin Sports Garmin Instinct، Garmin Health، ورزشهای ساعت گارمین،