ویژگی PacePro گارمین

۳۱ فروردین ۱۴۰۰
#PacePro 
ویژگی PacePro گارمین به شما کمک می کند که در طول تمرین سرعت خود را تنظیم کنید. این ویژگی با توجه به تغییرات ارتفاع برای شما استراتژی سرعت محاسبه میکند. با کمک این استراتژی ساعت های گارمین برای شما مشخص می کند که برای رسیدن به بهترین سرعت در کل مسیر، در چه بازه هایی باید سرعتتان را بالاتر یا پایین تر بیاورید.
ساعت های گارمین که از این ویژگی پشتیبانی میکنند:
#fenix6series 
#enduroseries 
#descentmk2 
#forerunner245 
#forerunner745
#forerunner945
#marqcollection
#quatix6
#tactixdeltaseries