قابلیت پارتنر مجازی در ساعت های گارمین

۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
این قابلیت یک ابزار تمرینی است و برای کمک کردن به تحقق اهداف تمرینی شما طراحی شده است. با تعیین کردن سرعت گام فرضی برای پارنتر مجازی میتوانید موازی با او تمرین کرده و خود را با او مقایسه کنید
توجه: هم تمرینی مجازی برای تمامی ورزش ها فعال نیست.
.1 دکمه MENU را نگه دارید
.2 گزینه ی Setting و سپس Activities and Apps را انتخاب کنید
.3 نوع فعالیت خود را انتخاب کنید
.4 تنظیمات فعالیت را تعیین کنید
.5 مسیر زیر را انتخاب کنید :
Data Screens > Add New > Virtual Partner
.6 مقادیر مربوط به تنظیمات گام و سرعت را وارد کنید
.7 تمرین خود را شروع کنید.
.8 دکمه های UP یا DOWN را انتخاب کنید و در صفحه هم تمرینی مجازی جابجا شوید تا ببینید کدام
یک جلوتر است.گارمین، ساعت گارمین، ساعت های گارمین، ساعت هوشمند گارمین، ساعت ورزشی گارمین، ساعت های ورزشی گارمین، قیمت ساعت گارمین، بهترین قیمت گارمین، مشخصات ساعت گارمین، نماینده فروش گارمین، نمایندگی ساعتهای گارمین، شرکت گارمین، شرکت اطلس ره نگار آریا، خرید ساعت گارمین، فروش محصولات گارمین، بهترین فروش ساعت گارمین، ساعت فنیکس گارمین، فروشگاه گارمین، فروشگاه اینترنتی گارمین، تعمیرات گارمین، محصولات گارمین، Garmin، ساعت Garmin، ساعت های Garmin، ساعت هوشمند Garmin، ساعت ورزشی Garmin، ساعتهای ورزشی Garmin، قیمت ساعت Garmin، بهترین قیمت Garmin، مشخصات ساعت Garmin، شرکت Garmin، فروش محصولات Garmin، بهترین فروش ساعت Garmin، ساعت Garmin Fenix، فروشگاه Garmin، فروشگاه اینترنتی Garmin، تعمیرات Garmin، محصولات Garmin، Garmin watch، Garmin sport، Garmin Sport Watch، Garmin Iran، Garmin Iran Gandi، خرید ساعت Garmin، نماینده فروش Garmin، نمایندگی ساعتهای Garmin،Garmin Handhealds ، Best Price Garmin، Garmin Sports Garmin Instinct، Garmin Health، ورزشهای ساعت گارمین، گارمین فنیکس 6 ایکس، Garmin Fenix 6x Solar، Garmin Leather Band، Garmin Black Band، Garmin Fenix 6x،Garmin Fenix 6 Series ، Garmin Fenix 6x Pro، گارمین فنیکس 6 ایکس پرو،