ایجاد یک زنگ اخطار در ساعت های گارمین

۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
دکمه MENU را نگه دارید
.2 گزینه ی Settings و سپس Activities & Apps را انتخاب کنید
.3 فعالیت مورد نظر را انتخاب کنید
توجه: این گزینه برای تمامی فعالیتها فعال نیست
.4 تنظیمات فعالیت را انتخاب کنید
.5 گزینه ی Alerts را انتخاب کنید
.6 یکی از گزینه ها را انتخاب کنید :
  •  گزینه Add New را انتخاب کرده تا اخطاری جدید برای فعالیت مورد نظر انتخاب کنید.
  •  گزینه نام اخطار را نیز انتخاب کنید تا نام اخطار فعلی را به دلخواه تغییر دهید
.7 در صورت نیاز نوع زنگ اخطار را نیز تغییر دهید
.8 یک ناحیه را برگزینید، مقادیر حداقل و حداکثر را نیز تعیین کنید ویا مقداری اختیاری برای زنگ وارد
کنید.
.9 در صورت نیاز آلارم را فعال کنید
گارمین، ساعت گارمین، ساعت های گارمین، ساعت هوشمند گارمین، ساعت ورزشی گارمین، ساعت های ورزشی گارمین، قیمت ساعت گارمین، بهترین قیمت گارمین، مشخصات ساعت گارمین، نماینده فروش گارمین، نمایندگی ساعتهای گارمین، شرکت گارمین، شرکت اطلس ره نگار آریا، خرید ساعت گارمین، فروش محصولات گارمین، بهترین فروش ساعت گارمین، ساعت فنیکس گارمین، فروشگاه گارمین، فروشگاه اینترنتی گارمین، تعمیرات گارمین، محصولات گارمین، Garmin، ساعت Garmin، ساعت های Garmin، ساعت هوشمند Garmin، ساعت ورزشی Garmin، ساعتهای ورزشی Garmin، قیمت ساعت Garmin، بهترین قیمت Garmin، مشخصات ساعت Garmin، شرکت Garmin، فروش محصولات Garmin، بهترین فروش ساعت Garmin