انجام یک تست هدایت شده برای تعیین آستانه ی لاکتیکی شدن در ساعت های گارمین

۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
پیش از آنکه بتوانید میزان آستانه ی توان عملکردی خود ( FTP ) را بدست آورید بایستی یک سنسور ضربان قلب و توانسنج را به دستگاه خود متصل کنید و میزان . VO2 max خود را در فعالیتهای گذشته بدانید
نکته: برای آنکه دستگاه میزان دقیق ضربان قلب و . VO2 max شما را تخمین بزند بایستی ابتدا کمی بدوید و گرم کنید.
.1 از روی صفحهی ساعت گزینهی start ر ا انتخاب نمائید
.2 یکی از انواع فعالیتهای دویدن در محیط آزاد را انتخاب کنید. برای تکمیل این تست نیاز است GPS روشن باشد.
.3 دکمه ی MENU را نگه دارید
.4 این مسیر بروید :
Training > Lactate Threshold Guided Test
.5 دستورات نمایش داده شده بر روی صفحه را دنبال کنید


گارمین، ساعت گارمین، ساعت های گارمین، ساعت هوشمند گارمین، ساعت ورزشی گارمین، ساعت های ورزشی گارمین، قیمت ساعت گارمین، بهترین قیمت گارمین، مشخصات ساعت گارمین، نماینده فروش گارمین، نمایندگی ساعتهای گارمین، شرکت گارمین، شرکت اطلس ره نگار آریا، خرید ساعت گارمین، فروش محصولات گارمین، بهترین فروش ساعت گارمین، ساعت فنیکس گارمین، فروشگاه گارمین، فروشگاه اینترنتی گارمین، تعمیرات گارمین، محصولات گارمین، Garmin، ساعت Garmin، ساعت های Garmin، ساعت هوشمند Garmin، ساعت ورزشی Garmin، ساعتهای ورزشی Garmin، قیمت ساعت Garmin، بهترین قیمت Garmin، مشخصات ساعت Garmin، شرکت Garmin، فروش محصولات Garmin، بهترین فروش ساعت Garmin