استفاده از ویژگی مترونوم در ساعت های گارمین

۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
با فعال کردن مترونوم ، دستگاه بوقی با ریتم می نوازد تا شما بتوانید ریتم حرکات ورزشی تان را تنظیم کنید آن را آرام تر سریعتر و یا متعادل کنید
توجه این قابلیت برای تمام فعالیت ها فعال نیست
1 دکمه Menu را نگه داریدد
2 به مسیر Setting / activities بروید
3 یک فعالیت را انتخاب کنید
4 تنظیمات فعالیت را انتخاب کنید
5 به مسیر Metronome/status/on  بروید
6 یکی از این گزینه ها را انتخاب کنید
با انتخاب Beats/Minute میزان ضربانگاهی دلخواهتان را بر حسب فعالیت تان انتخاب کنید
گزینه Alert Frequency را انتخاب کنید تا میزان ضربانگاها را تعیین کنید
گزینه Sound را انتخاب کنید تا نوع صدای مترونوم و حالت لرزش آن را تعیین کنید
7 در صورت نیاز با انتخاب Preview می توانید پیش از شروع حرکت به صدای تنظیم شده برای مترونوم را بشنوید
8 دکمه down را نگهدارید تا به قسمت ساعت برگردید
9 شروع به حرکت کنید
در این حالت مترونوم نیز به طور خودکار شروع به بوق زدن می کند
10 برای دیدن صفحه مترونوم می توانید در حین حرکت از دکمه ها up و down استفاده کنید
11 در صورت نساز می توانید دکمه Menu را نگهدارید تا تنظیمات مترونوم را تغییر دهید


گارمین، ساعت گارمین، ساعت های گارمین، ساعت هوشمند گارمین، ساعت ورزشی گارمین، ساعت های ورزشی گارمین، قیمت ساعت گارمین، بهترین قیمت گارمین، مشخصات ساعت گارمین، نماینده فروش گارمین، نمایندگی ساعتهای گارمین، شرکت گارمین، شرکت اطلس ره نگار آریا، خرید ساعت گارمین، فروش محصولات گارمین، بهترین فروش ساعت گارمین، ساعت فنیکس گارمین، فروشگاه گارمین، فروشگاه اینترنتی گارمین، تعمیرات گارمین، محصولات گارمین، Garmin، ساعت Garmin، ساعت های Garmin، ساعت هوشمند Garmin، ساعت ورزشی Garmin، ساعتهای ورزشی Garmin، قیمت ساعت Garmin، بهترین قیمت Garmin، مشخصات ساعت Garmin، شرکت Garmin، فروش محصولات Garmin، بهترین فروش ساعت Garmin