اضافه کردن نقشه به یک فعالیت در ساعت های گارمین

۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
اضافه کردن نقشه به یک فعالیت
می توانید برای هر فعالیت یک نقشه به گردونه صفحات اطلاعات آن فعالیت اضافه کنید.
.1 دکمه MENU را نگه دارید
.2 گزینه ی Setting و سپس Activities & Apps را انتخاب کنید
.3 فعالیت مورد نظر را برای اعمال تغییرات انتخاب کنید
.4 تنظیمات فعالیت را انتخاب کنید
.5 به مسیر روبرو بروید Data Screens > Add New > Map
اخطارها
می توان برای هر فعالیت پیام اخطار تعیین نمود، که کمک می کند تا در جهت هدف معین تمرین کنید، نسبت به محیط اطراف خود آگاه شوید و به تا رسیدن به مقصد راه خود را مسیریابی کنید. برخی از اخطارها تنها برای فعالیت های خاصی فعال هستند. سه نوع زنگ اخطار وجود دارد: اخطار رویداد، اخطار بازهای، اخطار تکرارشونده.
اخطار رویداد: اخطاری است که تنها یک بار زنگ می زند. آن رویداد نیز یک مقدار وارد شده مشخص است. برای مثال می توان دستگاه را به گونه ای تنظیم نمود که با رسیدن به ارتفاعی معین شروع به اخطار کند.
اخطار بازه ای: این اخطار هنگامی به صدا در می آید که شما در محدوده ای کمتر یا بیشتر از مقادیر معین شده باشید. برای مثال می توان دستگاه را به گونه ای تنظیم نمود که با رفتن به ضربان کمتر از 61 نبض در ثانیه و بیشتر از 211 نبض در ثانیه به صدا درآید
اخطار تکرار شونده: این اخطار هنگامی به صدا در می آید که دستگاه مقدار خاصی و اینتروال مشخصی را ضبط می کند. به عنوان مثال می توان دستگاه را به گونه ای تنظیم نمود که هر 31 دقیقه یکبار شروع به نواختن کند


ساعت گارمین ، نمایندگی گارمین ، ساعت گارمین ، محصولات گارمین ، فروشگاه گارمین ، ساعت های جی پی اس دار گارمین ، ساعت ورزشی گارمین ، ساعت هوشمند گارمین ، ساعت های مالتی اسپرت و ورزشی گارمین