مسیریابی با استفاده از قابلیت Around Me در ساعت های گارمین

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
با استفاده از قابلیت Around me میتوانید نقاط نزدیک و شناختهشده و همچنین نقطه مسیرها را مسیریابی کنید.
توجه: نقشه های نصب شده بر روی دستگاه شما بایستی نقاط شناخته شده را نیز در خود داشته باشند.
.1 در قسمت نقشه قرار گرفته و گزینه ی MENU را نگه دارید
.2 گزینه ی Around Me را انتخاب کنید. آیکونهای نشان دهنده ی نقاط شناخته شده بر روی نقشه نمایش داده میشوند
.3 با گزینه های UP یا DOWN میتوانید بخشی از نقشه را که میخواهید برجسته کنید
.4 علامت start را انتخاب کنید. در این حالت لیستی از مکانهای شناخته شده و مسیرها بر روی نقشه نمایش داده میشود
.5 با زدن علامت start میتوانید یکی از مکانها را انتخاب کنید
.6 یکی از گزینه ها را انتخاب نمائید:
  • برای شروع مسیریابی به آن نقطه گزینه ی Go را انتخاب کنید
  •  برای ذخیرهی آن نقطه گزینه ی Save Location را انتخاب کنید
  •  برای دیدت اطلاعات آن موقعیت گزینه ی Review را انتخاب کنید
گارمین ، ساعت گارمین ، فروشگاه گارمین ، محصولات گارمین ، فروش ویژه محصولات گارمین ، ساعت های هوشمند گارمین ، ساعت های ورزشی گارمین