کالیبره کردن قطب نما ساعت های گارمین

۰۳ خرداد ۱۴۰۰
توجه: قطب نمای الکترونیکی را بایستی در محیط های خارجی کالیبره کرد. برای بهبود دقت جهت یابی نزدیک موانعی که ایجاد میدان مغناظیسی می کنند قرار نگیرید، مانند: وسایل نقلیه، ساختمان ها و یا خطوط برق بالای سر.
دستگاه شما از قبل درکارخانه کالیبره شده است و به طور پیش فرض نیز از امکان کایبراسیون خودکار بهره می برد. در صورتی که در مواردی مانند پس از پیمودن مسافت های طولانی و یا پس از تغییرات شدید دمایی اختلالاتی
در عملکرد قطب نما مشاهده کرده اید، می توانید به طور دستی قطب نما را کالیبره کنید.
.1 دکمه MENU را نگه دارید
.2 به مسیر روبرو بروید settings > Sensors & Accessoris > Compass > Calibrate > Start
.3 دستورات روی صفحه نمایش را دنبال کنید
نکته: مچ خود را در هشت جهت مختلف کمی تکان دهید تا پیام مربوطه نمایش داده شود.




گارمین ، ساعت گارمین ، فروشگاه گارمین ، ساعت ورزشی گارمین ، ساعت هوشمند ورزشی گارمین