مشاهده زمانهای پیش بینی رقابت در ساعت های گارمین

۰۴ خرداد ۱۴۰۰
برای بدستآوردن دادههای دقیقتر تنظیمات شخصی مربوط به راهاندازی دستگاه را کامل کنید و بیشینهی ضربان قلب خود را نیز مشخص کنید.
دستگاه شما با استفاده از تخمین حداکثر اکسیژن مصرفی . VO2 max و منبع داده های منتشر شده می تواند بر اساس وضعیت فعلی آمادگی جسمانی شما، زمان مناسبی را برای هدف رقابتیتان تعیین کند. برای پیشنهاد زمان رقابت فرض بر این است که شما به میزان کافی پیش از رقابت تمرین داشته اید.
توجه: پیشنهادات زمانی ارائه شده در ابتدا ممکن است بی دقت باشند. در واقع دستگاه برای فراگیری عملکرد دویدن شما، نیازمند کمی فعالیت و تحرک است.
.1 با انتخاب گزینههای UP و DOWN میتوانید ویجت مربوط به عملکرد خود را ببینید.
.2 با انتخاب start میتوانید میان مقیاسهای مختلف اندازهگیری شده جابجا شوید.
زمان های پیشنهادی برای فواصل دوی 5 کیلومتر، 11 کیلومتر، نیمه ماراتون و ماراتون ایجاد می شوند,گارمین,ساعت گارمین,نمایندگی گارمین,ساعت ورزشی گارمین,ساعت هوشمند ورزشی گارمین,ساعت جی پی اس دار گارمین,فروشگاه گارمین,فروش محصولات گارمین,محصولات گارمین در ایران