ایجاد یک ناحیه برای سفر گردشی در ساعت های گارمین

۰۵ خرداد ۱۴۰۰
بسته به مسافت و جهت مسیریابی دستگاه شما می تواند یک ناحیه برای سفر گردشی ایجاد کند.
.1 از روی صفحهی نمایش ساعت گزینهی start را انتخاب نمائید
.2 گزینه های Run یا Bike را انتخاب نمائید.
.3 گزینهی MENU را نگه دارید.
.4 مسیر Navigation > Round-Trip Course را انتخاب کنید
.5 مسافت کل ناحیه را انتخاب کنید.
.6 جهت مسیریابی را انتخاب کنید. در این حالت دستگاه حدود 3 ناحیه را مشخص میکند. با انتخاب DOWN میتوانید ناحیه
ها را مشاهده کنید
.7 با زدن start یکی از ناحیه ها را انتخاب کنید
.8 یکی از گزینه ها را انتخاب کنید
  •  برای شروع مسیریابی گزینه ی Go را انتخاب کنید
  •  برای دیدن ناحیه بر روی نقشه و بزرگنمایی آن گزینه ی Map را انتخاب نمائید
  •  برای دیدن لیستی از چرخشها و تغییر مسیرها گزینه ی Turn By Turn را انتخاب کنید
  •  برای دیدن تغییر ارتفاعهای ناحیه گزینه ی Elevation Plot را انتخاب کنید

,گارمین,نمایندگی گارمین,فروشگاه گارمین,محصولات گارمین,فروش محصولات گارمین,