ویژگی Move bar در ساعت های گارمین

۰۶ خرداد ۱۴۰۰

نشستن برای مدت بسیار طولانی موجب تغییرات نامطلوبی در وضعیت سوخت وساز بدن می گردد. اخطار حرکتی ادامه به حرکت را یادآوری می کند. پس از یکساعت بی حرکت ماندن، شروع به حرکت کنید! با

این کار خط قرمز رنگ نشان داده می شود. علاوه بر این در صورت فعال بودن علائم صوتی، دستگاه بوق زده و می لرزد. در این حالت به یک پیاده روی کوتاه رفته (درحد چند دقیقه) تا اخطار بر طرف شده و به حالت طبیعی بازگردد