تنظیمات ساعت ، اخطار طلوع و غروب خورشید و کار با زمانسنج در ساعت های گارمین

۱۳ خرداد ۱۴۰۰
تنظیم زنگ اخطار
.1 بر روی صفحه ی نمایش ساعت گزینه ی MENU را نگه دارید
.2 به مسیر روبه رو بروید : clock > alarm clock > add alarm
.3 گزینه Time را انتخاب کرده و زمانی را برای زنگ اخطار وارد نمائید
.4 با انتخاب Repeat میتوانید تکرار آلارمتان را تعیین کنید (اختیاری)
.5 گزینهی Sounds نوع صدای زنگ را میتوانید انتخاب کنید (اختیاری)
.6 با انتخاب Backlight > On نور پس زمینه همراه با آلارم روشن خواهد شد

کار با زمانسنج معکوس
.1 دکمه MENU را نگه دارید
.2 Clock و سپس Timer را انتخاب نمائید
.3 زمان را وارد نمائید
.4 در صورت نیاز، گزینه Restart و سپس On را انتخاب نمائید تا پس از پایان زمان سنج به طور
خودکار شمارش را از نو آغاز کند.
.5 گزینه ی Sounds نوع صدای زنگ را میتوانید انتخاب کنید (اختیاری)
.6 گزینه ی Start Timer را انتخاب کنید

استفاده از Stopwatch
.1 بر روی صفحه ی نمایش ساعت گزینه ی MENU را نگه دارید
.2 گزینه ی Clock > Stopwatch را انتخاب کنید
.3 برای شروع تایمر start را انتخاب کنید
.4 گزینه ی DOWN را بزنید تا تایمر را صفر کنید
زمان کلی stopwatch به کار خود ادامه میدهد.

ایجاد اخطارهای طلوع و غروب آفتاب
شما می توانید زمان سنجی برای طلوع و غروب آفتاب تنظیم کنید تا چند دقیقه و یا چند ساعت پیش از طلوع یا غروب آفتاب آلارم شروع به زنگ زدن نماید
.1 بر روی صفحه ی نمایش ساعت گزینه ی MENU را نگه دارید
.2 گزینه ی Clock > Alerts را انتخاب کنید
.3 یک گزینه را انتخاب نمائید :
  •  انتخاب Til Sunset > Status > On
  •  انتخاب Til Sunrise > Status > On
.4 گزینه Time را انتخاب کرده و زمان را وارد نمائید

منطبق کردن زمان با GPS
هر زمان که دستگاه را روشن کنید و به ماهواره وصل شوید، دستگاه به طور خودکار موقعیت جغرافیایی، ساعت به وقت محلی شما را تشخیص میدهد. همچنین به صورت دستی زمان را با GPS تنظیم کنید
.1 بر روی صفحه ی نمایش ساعت گزینهی MENU را نگه دارید
.2 گزینه ی Clock > Sync with GPS را انتخابگارمین،نمایندگی گارمین،فروشگاه گارمین،محصولات گارمین،ساعت های هوشمند گارمین،ساعت های ورزشی گارمین